Milieu

De milieuvriendelijke optie

Het gebruik van Silicone Roofing TG dakbedekking is veiliger en minder belastend voor het milieu.
Bitumen dakbedekking mag op veel plaatsen al niet meer worden gebruikt, vanwege brandgevaar tijdens het verwerken.
EPDM is een kostbaar alternatief, wat weliswaar een lange levensduur heeft, maar EPDM kan niet rechtstreeks over een bestaande bitumen dak aangebracht worden.

Dakwerken

Verkoelend en energiebesparend:

Silicone Roofing TG heeft ook een effect op de CO2 uitstoot.

Koolstofdioxide is een stof die vrijkomt door onder andere het gebruik van airco’s in huizen, kantoren, fabrieken etc. de witte kleur van de siliconen dakbedekking weerkaatst de zon en zorgt daardoor voor een aanzienlijke verkoeling van behandelde daken.

Het is zonwerend en energiebesparend door de reflecterende waarde van de TG technology (100% waterdicht, 100% UV bestendig, 100% siliconen).

Meer opbrengst uit je zonnepanelen:

Het is bekend dat bij arme zomerdagen op een zwart dak het rendement van zonnepanelen daalt.

Dit komt doordat het vermogen van de cel negatief wordt beïnvloed wanneer de temperatuur van een cel hoger is dan 25°C.

De hiernaast genoemde lagere temperatuur zorgt
tevens voor een hogere opbrengst van zonnepanelen door de hogere efficiëntie van de zonnecellen.

Het rendement van zonnepanelen door het gebruik van Silicone Roofing TG kan oplopen tot 15% meer.

Dakwerken
Dakwerken

Verhoging van rendement zonnepanelen door witte dakcoating:

Zonnepanelen presteren niet automatisch beter bij hoge temperaturen. Met behulp van Silicone Roofing TG blijft de temperatuur van het dak lager, waardoor de opbrengst van zonnepanelen wordt verhoogd.

Het rendement van zonnepanelen daalt bij warme zomerdagen op een zwart dak. Dit komt doordat het vermogen van de cel negatief wordt beïnvloed, wanneer de temperatuur van een cel hoger is dan 25°C.

Bij lagere temperaturen is de elektrische geleiding in de zonnecellen beter.

De opbrengst kan dus bijvoorbeeld in oktober met een temperatuur van 12°C hoger liggen, dan in de zomer bij 33°C.