Een nieuwe manier van dakbedekking!

Het gebruik van Silicone Roofing TG dakbedekking is veiliger en minder belastend voor het milieu.

Bitumen dakbedekking mag op veel plaatsen al niet meer worden gebruikt, vanwege brandgevaar tijdens het verwerken.
EPDM is een kostbaar alternatief, wat weliswaar en lange levensduur heeft, maar EPDM kan niet rechtstreeks over een bestaande bitumen dak aangebracht worden.

01

De witte kleur van de siliconen dakbedekking weerkaatst de zon en zorgt daardoor voor een  aanzienlijke verkoeling van behandelde daken.

02

Dit komt doordat het vermogen van de cel negatief wordt beïnvloed wanneer de temperatuur van een cel hoger is dan 25°C.

Nog niet overtuigd?

Extra voordelen afwerking Silicone Roofing TG

Naast de bovenstaande voordelen heeft Silicone Roofing TG
dakbedekking ook nog een aantal extra voordelen

Rendementsvergroting
gebruik airconditioning

Een airconditioning werkt optimaal wanneer deze koele lucht in kan “ademen” en de warme lucht kan uitblazen.

Wanneer het omringende dak een zeer hoge temperatuur heeft, zal het rendement van de airconditioning aanzienlijk naar beneden gaan.

Verantwoorde afwerking van
aanwezige dakbedekking

Het is niet nodig om de dakbedekking te verwijderen, zoals bij plekken die door lekkage zijn aangetast.

Hierdoor is de impact op het milieu vele malen lager.